Over - Pianoles Leuven is de piano- en muziekworkshop van Alexios Lizos. De lessen hebben als doel om muziekliefhebbers van gelijk welk niveau, leeftijd of interesses samen te brengen. De algemene filosofie achter de lessen is om studenten hun muzikale mogelijkheden te helpen ontdekken, verbeteren en appreciëren, en zo hun volledig potentieel te bereiken en eventuele muzikale en technische moeilijkheden te overwinnen door een emotioneel veilige leeromgeving te creëren.

EDUCATIEVE AANPAK

Het doel van de methodologie is om een effectieve en aangename manier aan te bieden aan piano enthousiastelingen en professionelen om hun muzikale vaardigheden aan te scherpen, en ondertussen hun artistiek inzicht te ontdekken of verder te ontwikkelen, gebaseerd op een gerichte muzikale bewustwording van hun mentale en fysieke functies. Het uitgangspunt van de educatieve aanpak is het respect voor de individuele persoonlijkheid van elke student, de leersnelheid, individuele noden, doelen and voorkeur qua repertoire. Op basis van dit idee, zijn de lessen geschikt voor volgende studenten:

Starters

Studenten van elke leeftijd die graag zouden beginnen met piano lessen zonder enige ervaring. De aanpak van lesgeven wordt gevormd aan de hand van verschillende basisparameters zoals het werkschema, de muzikale smaak en leeftijd om zo tot een aangenaam leerproces te komen.

Herstarters

Studenten die reeds piano- of muzieklessen gevolgd hebben in het verleden, en graag de draad opnieuw willen oppikken. Er wordt rekening gehouden met voorafgaande ervaring, de verschillende aspecten van het pianospelen – indien nodig – worden opnieuw op punt gezet, en nieuw lesmateriaal en muziek worden aangeboden.

Voorbereidingen voor examens of audities

Studenten die een programma moeten voorbrengen voor het behalen van een nieuwe graad, toelatingsexamens voor academische of universitaire studies, wedstrijden enz.. Op basis van de examencriteria wordt een gedetailleerd studie- en oefenschema opgesteld, met extra nadruk op de correcte manier van oefenen, de technische aspecten, muzikale zinsbouw en esthetica, tot het komen van een overtuigende en zelfzekere interpretatie.

Kinderen

Vanaf 4 jaar kan muziek en piano aangeleerd worden op een speelse, plezierige en uitdagende manier. Door middel van muzikale spelletjes kan het kind geleidelijk enthousiast gemaakt worden voor de geheimen en het plezier van het muziekmaken. Afhankelijk van de leeftijd kan een variabele lesduur voorgesteld worden.

Theorie

Voor studenten die gaag meer aandacht willen besteden aan het theoretisch aspect van muziek, kan er in de lessen op vraag en volgens interesse, meer gefocust worden op theorie, harmonie, harmonische en morfologische analyse, solfege en dictee, muziekgeschiedenis en een introductie tot contrapunt en fugatechnieken.